Dana Kreatif Perak

Pengenalan

DANA KREATIF PERAK @ PORT merupakan satu skim bantuan seni yang bersistematik dengan memberi keutamaan kepada para pengkarya dan golongan entrepreneur bidang kreatif kelahiran Perak (ataupun yang sudah bermastautin di Perak selama lebih 5 tahun), yang menghasilkan produk/menjalankan projek berkaitan seni kreatif tempatan dengan memberi keutamaan kepada kombinasi elemen tradisional dan moden/kontemporari ataupun elemen rentas disiplin antara lebih daripada dua bidang.
Dengan pelaksanaan skim pendanaan ini, buat pertama kali di dalam sejarah seni kreatif Malaysia, Negeri Perak bakal menjadi negeri pertama yang menyalurkan dana kreatif atas nama Menteri Besar. DANA KREATIF PERAK @PORT akan menjadi jenama yang akan berupaya meninggalkan legasinya yang tersendiri dalam kalangan para penggiat seni kreatif tanah air.

Objektif

Tujuan utama skim DANA KREATF PERAK@PORT ini adalah untuk membantu menyokong pergerakan dan perkembangan praktis para penggiat seni visual, sastera dan seni persembahan moden dan kontemporari serta merupakan salah satu langkah awal untuk mengangkat bidang-bidang tersebut dalam usaha mencapai status “creative city” pada masa hadapan. Selain itu, ianya diharapkan dapat:

  • Meluaskan penciptaan-penciptaan seni kreatif di kalangan rakyat yang mempunyai bakat di dalam bidang seni dan kreativiti.
  • Membantu menaikkan nama negeri Perak di peringkat nasional, serantau mahupun antarabangsa.
  • Meringankan bebanan kos para penggiat seni untuk menyertai pameran, pementasan, konsert, bengkel dan forum di luar negara.
  • Menyediakan platform untuk projek-projek kolaborasi di antara seniman tempatan dan luar negara.
  • Menjadi ‘seed money’ untuk pemohon meluaskan lagi skop pengkaryaan mereka sekaligus menyumbang kepada ekonomi negara.

Kesimpulan

DANA KREATIF PERAK @PORT ini diharapkan menjadi sebagai satu usaha penting Kerajaan Negeri Perak untuk menyokong kegiatan-kegiatan seni kreatif khususnya bagi generasi muda. Ia merupakan wahana yang dapat merapatkan jurang di antara pemerintah dengan para seniman dan golongan kreatif yang amat berpotensi untuk mengangkat nama Negeri Perak Darul Ridzuan melalui produk dan ciptaan-ciptaan kreatif dan artistik mereka. Ianya juga dapat mengiktirafkan seni kreatif ke peringkat antarabangsa.

DANA KREATIF PERAK @ PORT 2022 | EDISI KEEMPAT

DANA KREATIF PERAK @ PORT 2021 | EDISI KETIGA

DANA KREATIF PERAK @ PORT 2020 | EDISI KEDUA​

DANA KREATIF PERAK @ PORT 2019 | EDISI PERTAMA​