Residensi Seni

Pengenalan

RESIDENSI SENI diberikan dua kali setahun kepada para penggiat seni visual dari Malaysia dan luar negara untuk menjalani residensi seni di Black House, PORT. Residensi ini ditumpukan untuk para seniman yang ingin berehat seketika dari kebiasaan praktis seni mereka dalam usaha meneroka idea-idea, medium dan halatuju baharu. Program residensi ini merangkumi masa tiga bulan, yang mana pada akhirnya, seniman diminta untuk mengadakan pameran karya ‘work-in-progress’ / studio terbuka dan terlibat dengan beberapa acara bersama khalayak awam.

Objektif

  • Memberi peluang kepada para penggiat seni untuk melebarkan jaringan melalui pertemuan serta perbincangan bersama para seniman dan pihak-pihak berkepentingan industri seni.
  • Menjadi sebuah gelanggang yang menyaksikan pertembungan ataupun penyatuan idea dan pemikiran berkaitan seni, budaya dan warisan.
  • Sebagai platform pendidikan untuk para remaja dan kanak-kanak melalui siri pembentangan dan bengkel bersama seniman.
  • Memberi peluang kepada artis residensi untuk meneroka khazanah seni dan budaya negeri Perak untuk dikembangkan di dalam pengkaryaan mereka.

Konsep

Konsep Residensi Black House ini ialah penyediaan ruang studio dan kamar berehat/tidur yang merupakan tempat bagi artis seni visual menghasilkan karya mereka dalam tempoh yang tertentu.
Penekanan diberikan kepada pengkarya muda yang baru mencari tapak serta ruang untuk belajar dan memberdayakan diri mereka.
Studio ini dilengkapi dengan peralatan asas untuk membantu proses kreatif pengkarya. Pada akhir tempoh 3 bulan residensi, karya yang dihasilkan akan ditampilkan di dalam pameran.

Impak

Residensi Seni Black House @PORT ini membolehkan mereka meluangkan masa sepenuhnya untuk melihat, menimba pengalaman dan menghasilkan karya seni di ruang studio yang disediakan.
Para penggiat seni dapat keluar daripada rutin dan zon selesa serta kebiasaan pengkaryaan mereka. Tambahan lagi, sesi bersama mentor yang terdiri daripada barisan artis dan kurator yang berpengalaman memberikan saranan yang baik dan bermakna untuk mereka menghalusi amalan karya seni yang menarik dan kreatif.
Melalui projek ini juga, Perak berkemampuan meningkatkan sektor Pelancongan dan Kebudayaan setara dengan matlamat Kerajaan Negeri Perak untuk meningkatkan kegiatan seni, budaya dan warisan di kalangan anak muda pada masa kini dan akan datang.

Kemudahan Yang Disediakan