Izat Aziz

Izzat Aziz

Idea untuk menjelajah potensi bahan plastik terbuang untuk dijadikan naratif baru bermula ketika saya menyertai aktiviti pembersihan sampah buat pertama kali di Pantai Pasir Bogak, Pulau Pangkor pada 21 Mac 2021. Banyak bahan plastik terbuang kedapatan di seluruh tempat, terutama di persisiran pantai. Hal tersebut memberi inspirasi kepada saya untuk menggunakan semula bahan plastik terbuang sebagai asas pengkaryaan saya. Instalasi yang menggabungkan empat buah karya ini menceritaka n tentang pengalaman saya menyertai dan mempelajari perkara baru melalui aktiviti pembersihan sampah. Karya ini menyentuh tentang masalah-masalahpersekitaran seperti pengeluaran sisa toksin, pencemaran air dan ancaman plastik mikro.

Karya-Karya Izzat Aziz

Membaik Runtuhnya
Media campuran Dimensi pelbagai
2021

Dari kacamata berbeza
Dimensi pelbagai
Media campuran cetakan atas kertas (sainotaip, kolograf, pensil warna, dan akrilik)
2021

Dari kacamata berbeza
Dimensi pelbagai
Media campuran cetakan atas kertas (sainotaip, kolograf, pensil warna, dan akrilik)
2021