Khalil Muhsain

Khalil Muhsain

Seniman meneroka perhubungan di antara bahan tanah liat dan permukaan batuan bertempat di taman rekreasi Gunung Lang, Ipoh. Merenung jumpaan pemaknaan yang terbentuk hasil daripada hakisan pada permukaan batu seakan-akan aksi menatap bintangbintang dan merenung maya pada.

Karya-Karya Khalil Muhsain

Tiang Tanah Air

Seramik greenware, seramik bisque, kepingan akrilik, besi, air dan penitik air elektrik

190 cm × 31 cm × 31 cm

2021

Surface Passage I

Dakwat larut air, tanah, unsur pengikat, medium akrilik atas kanvas terangsang sedia (primed canvas)

66 cm × 86 cm

2021

Surface Passage II

Dakwat larut air, tanah, unsur pengikat, medium akrilik atas kanvas terangsang sedia (primed canvas)

66 cm × 66 cm

2021

Surface Passage III

Dakwat larut air, tanah, unsur pengikat, medium akrilik atas kanvas terangsang sedia (primed canvas)

66 cm × 53 cm

2021

Surface Passage IV

Dakwat larut air, tanah, unsur pengikat, medium akrilik atas kanvas terangsang sedia (primed canvas)

66 cm × 53 cm

2021

Surface Passage V

Dakwat larut air, tanah, unsur pengikat, medium akrilik atas kanvas terangsang sedia (primed canvas)

48 cm × 32 cm

2021

Surface Passage VI

Dakwat larut air, tanah, unsur pengikat, medium akrilik atas kanvas terangsang sedia (primed canvas)

48 cm × 32 cm

2021

Surface Passage VII

Dakwat larut air, tanah, unsur pengikat, medium akrilik atas kanvas terangsang sedia (primed canvas)

32 cm × 32 cm

2021